Behandlingssteg

BEHANDLINGSSTEG

Här kan du följa de olika stegen i en behandling av ditt nervsystem.


1.


UNDERSÖKNING


Du fyller i en hälsodeklaration och vi registrerar dig i vårt journalsystem. Sedan följer en neurologisk/kiropraktisk undersökning med bl.a. termoscanning samt HRV-mätning av balansen i nervsystemet. Denna undersökning hjälper oss att bedömma hur ditt nervsystemem fungerar.


2.


KORRIGERING AV ATLAS


Upper cervical är en kiropraktisk teknik som fokuserar på relationen mellan huvudet och dina två översta nackkotorna, atlas och axis. Genom att korrigera eventuella snedställningar mellan dessa främjar man kommunikationen och cirkulationen mellan hjärnan och kroppen. Övre nacken kan betraktas som "huvudsäkringen" i nervsystemet.


Läs mer om Upper cervical här...


3.


UPPFÖLJANDE BEHANDLING


Under en tidsperiod efter korrigeringen görs återbesök regelbundet för att kontrollera att din korrektion stabiliserar sig. Detta görs huvudsakligen med termoscanner/hållningsanalys och olika neurologiska tester.
TA HAND OM DITT NERVSYSTEM